TeraCopy er den enkleste måten å kopiere eller flytte filer i Windows

Må du kopiere eller flytte store filer mellom datamaskiner eller eksterne enheter, og det tar lang tid? TeraCopy kan gi deg hånden, dette er et lite Windows-program som kan kopiere og flytte filer med den høyeste gjennomstrømningshastighet som mulig, noe som gjør det til et av det beste alternativet til Windows kopihåndterer.

Egenskaper

  • Raskere filkopi: TeraCopy kan justere buffere dynamisk for å redusere diskettsøktid. Asynkron kopiering gir raskere overføring av filer mellom to fysiske harddisker.
  • Interaktiv filliste: TeraCopy har muligheten til å vise mislykkede filoverføringer og lar deg reparere problemet og gjenskape dem på nytt.
  • Feilgjenoppretting: Hvis det oppstår en feil, vil TeraCopy fortsette å prøve flere ganger å gjenopprette, og i tilfelle gjenoppretting ikke er mulig, blir filen hoppet over uten å avslutte hele operasjonen.
  • Shell-integrasjon: TeraCopy lar deg erstatte Windows Explorer kopierings- og flyttefunksjoner.
  • Pause og gjenoppta fil under overføringer: Hvis systemet for eksempel går sakte og du må frigjøre systemressurser, kan du pause overføringen og fortsette med et enkelt klikk.
  • Nå er det også støtte for Windows 7 x64.
  • Full Unicode-støtte.

TeraCopy - SettingsTeraCopy er tilgjengelig for Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 og x64nyttige lenker

Kilde Kodesektor